A+ A A-

ANUNT DE RECRUTARE

În cadrul proiectului $E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile, cofinanțat din Fondul Social European, prin POSDRU – INVESTEȘTE ÎN OAMENI!, contract POSDRU /173/6.1/S/ 148943, se vor desfășura cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului.

Durata cursurilor - 10 zile.  

Organizatia neguvernamentala Fundația Inimă de Copil, partener în cadrul proiectului,  recrutează persoane doritoare care se încadrează în următoarele categorii :

- Familii cu peste 2 copii minori aflați în întreținere, inclusiv familii monoparentale
- Femei 
- Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
- Persoane care au părăsit timpuriu şcoala (nu au finalizat 8 clase) 
- Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
- Persoane de etnie roma  
- Persoane cu dizabilităţi (au certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate)
Persoanele trebuie să aibă domiciliul stabil în județul Galați
Pentru persoanele care urmează cursurile, se acordă subvenție de 500 lei la sfârșitul cursului, după obținerea diplomei de absolvire.
Recrutarea se face până la 10 mai 2015.

In cadrul proiectului se  mai oferă și serviciile :  
•    Informare și consiliere privind ocuparea unui loc de muncă 
•    Orientare profesională 
•    Angajare în structurile de economie socială create în proiect, în funcție de profil

Inscrierile pe baza actelor doveditoare se fac la sediul Fundației Inimă de Copil

Informații suplimentare la telefon :  0236312199

Amount: 

© 2016 - Fundatia Inima de Copil | Powered by OMP.