A+ A A-

ANUNŢ ACHIZIŢII

Fundația INIMĂ DE COPIL
În cadrul  proiectului
”Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”, ID:POSDRU/91/2.2/S/53701
solicită oferte de preț pentru achiziția –Servicii pentru organizarea de evenimente-atelier de lucru COD CPV :79952000-2  – servicii pentru evenimente

Fundaţia INIMĂ DE COPIL, în cadrul proiectului “Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”,  ID:POSDRU/91/2.2/S/53701,  cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2  “Corelarea invătării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.2. “Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a şcolii, solicită oferte de preț pentru achiziția –Servicii pentru organizarea de evenimente - atelier de lucru COD CPV :79952000-2  – servicii pentru evenimente.
Atelierul de lucru se organizează la Galaţi, date estimate 25, 26, 27 octombrie 2013 sau 01, 02, 03 noiembrie 2013 ( în funcţie de data încheierii contractului). Prânzuri, coffee break-uri şi sală conferinţe în acelaşi hotel.
Tipul achiziţiei: Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul convergență”, conform dispozițiilorInstrucțiunii AMPOSDRU nr. 65/2013 şi a Ordinului MAE nr. 1050/2012.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și a condițiilor precizate în documentația pentru ofertanți.
Documentaţia poate fi obţinută cu cerere scrisă de la sediul Fundaţiei INIMĂ de COPIL, prin tel/fax: 0236 31 21 99, sau de la d-na Diana Leliţu, asistent coordonator local, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .
Ofertele vor fi depuse sau transmise prin poştă la sediul autorităţii contractante, Str.Furnaliştilor, 24, Galaţi, cod 800663. Termenul limita de depunere: 21.10.2013, ora 15.00.

Mai multe din această categorie: « ANUNŢ ACHIZIŢII ANUNŢ ACHIZIŢII »
Amount: 

© 2016 - Fundatia Inima de Copil | Powered by OMP.